Gedragscode en Huishoudelijk Regelement

Gedragscode T.C. Ludica

Bij Ludica waarborgen wij de veiligheid en sfeer op en rondom het Paviljoen zodat iedereen met plezier kan recreëren. Daarom is de onderstaande gedragscode van toepassing op alle bezoekers van het tennispark van T.C. Ludica.

Een bezoeker van T.C. Ludica:

 • Meld ongewenst gedrag.
  Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur van T.C. Ludica of bij een vertrouwenscontactpersoon van T.C. Ludica (https://leden.ludica.nl/vertrouwenscommissie). Ook kan je terecht bij het Centrum Veilig Sport Nederland (tel. 0900 2025590).
 • Respecteert anderen.
  Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de dagverantwoordelijke, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij welkom is en respecteer het antwoord “nee”.
 • Respecteert afspraken.
  Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Gaat netjes om met de omgeving.
  Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijf van anderen af.
  Raak niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels.
  Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar aan.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde.
  Onthoud je van kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet.
  Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief.
  Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Wed niet op eigen wedstrijden. 
 • Drinkt tijdens en na het sporten niet overmatig alcohol en drinkt niet als je nog moet deelnemen aan het verkeer. 
  Let op je alcohol inname. Indien gemerkt wordt dat er intentie is om onder invloed aan het verkeer deel te nemen zal hier melding van gemaakt worden.
 • Is niet onder invloed van, en gebruikt geen drugs op het tennispark.
  Neem geen drugs voor het bezoek aan het tennispark. Indien er vermoede is dat je onder invloed bent van drugs zal je verwijderd worden van het tennispark. Hierna zullen vervolgstappen met mogelijkheid tot schorsing of ontzegging worden genomen.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode.
  Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen. 

Huishoudelijk Regelement

Buiten de gedragscode zal het Huishoudelijk regelement altijd in acht genomen moeten worden. Er wordt verwacht dat bezoekers van T.C. Ludica deze kennen.